top of page
misthkatataksiAP9-280520.png
%CE%A6%CE%A9%CE%A4%CE%9F_edited.jpg

Απόστολος Γεωργούλας

28.05.2020

Μισθολογική κατάταξη υπαλλήλων μετά από μετάταξη.

Ζήτημα έχει ανακύψει σχετικά με τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας υπαλλήλου για την κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο μετά την μετάταξή του σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα. Το ισχύον νομικό καθεστώς, δηλαδή η παρ. 13 του ά. 25 του ν. 4354/2015, όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε προβλέπει για το συγκεκριμένο θέμα ότι «13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.1.2016.». Αυτό σημαίνει ότι για την μισθολογική κατάταξη υπαλλήλου από την κατηγορία ΔΕ στην κατηγορία ΠΕ δεν λαμβάνεται μόνο η προϋπηρεσία που αυτός/αυτή διήνυσε ως υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ, αλλά επιπλέον και η προϋπηρεσία που είχε ως υπάλληλος ΔΕ. Με βάση το σύνολο, λοιπόν, της προϋπηρεσίας του κατατάσσεται στο μισθολογικό κλιμάκιο της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για παράδειγμα υπάλληλος εργάστηκε σε Δήμο από 01.01.2009 έως 31.12.2016 ως υπάλληλος της κατηγορίας ΔΕ, ενώ εν συνεχεία από 01.01.2017 μετατάχθηκε στην κατηγορία ΠΕ λόγω κτήσης πτυχίου ΑΕΙ. Με βάση το ά. 25 παρ. 13 του ν. 4353/2019 προκειμένου να καταταχθεί σε μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ θα προσμετρηθεί η προϋπηρεσία του και μάλιστα η συνολική προϋπηρεσία από 01.01.2009 και όχι από την 01.01.2017, οπότε μετατάχθηκε στην κατηγορία ΠΕ. 

Η ρύθμιση αυτή, η οποία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή για τους υπαλλήλους που μετατάσσονται σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα, καθότι τους επιτρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύνολο της προϋπηρεσίας τους για την κατάταξή τους σε μισθολογικό κλιμάκιο, κρίθηκε αντισυνταγματική από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Συγκεκριμένα, το ΕλΣυν με την υπ’ αριθμ. 10/2019 πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι’ Τμήμα έκρινε ότι δεν είναι νόμιμη «η προσμέτρηση της διαδραμείσας στην κατηγορία … προϋπηρεσίας, ως προϋπηρεσίας στην κατηγορία … και η συνεπεία αυτής κατάταξη της υπαλλήλου στο …ο μισθολογικό κλιμάκιο …» και αυτό διότι η ρύθμιση της παρ. 13 του ά. 25 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε

«αντιστρατεύεται την αρχή της αξιοκρατίας κατά τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων και την ανάγκη διασφάλισης συνθηκών ίσης μεταχείρισης αυτών … και εξ αυτού του λόγου έρχεται σε αντίθεση με την διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος…». Με αυτό το σκεπτικό το Ελ Συν δεν θεώρησε χρηματικό ένταλμα υπαλλήλου που μετατάχθηκε σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και κατατάχθηκε σε μισθολογικό κλιμάκιο με βάση και τη διανυθείσα στην κατώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα προϋπηρεσία.

Το ζήτημα εξετάστηκε περαιτέρω κατόπιν αίτησης ανάκλησης και από το Ι’ Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επί της αιτήσεως ανάκλησης της ανωτέρω πράξης του Κλιμακίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 17/2019 πράξη του Ι’ Τμήματος, με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση ανάκλησης και επικυρώθηκε η κρίση του Κλιμακίου περί αντισυνταγματικότητας. Με απλά λόγια, το ΕλΣυν έκρινε ότι για τον υπάλληλο του παραδείγματός μας ως προϋπηρεσία για την κατάταξή του στο μισθολογικό κλιμάκιο της κατηγορίας ΠΕ θα πρέπει να προσμετρηθεί η διανυθείσα από 01.01.2017 και μετά, οπότε αυτός μετατάχθηκε στην κατηγορία ΠΕ.

Μετά ταύτα και δεδομένου ότι το ά. 25 παρ. 13 του ν. 4354/2015, καίτοι έχει κριθεί αντισυνταγματικό κατά τα ανωτέρω, εξακολουθεί εντούτοις να ισχύει, θα πρέπει να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία τροποποίησης της ως άνω διάταξης, ώστε να αποφευχθούν σε κάθε περίπτωση αδικίες μεταξύ υπαλλήλων σε περίπτωση τυχόν διαφορετικών κρίσεων των Υπηρεσιών Επιτρόπων του ΕλΣυν κατά την εξέταση αντίστοιχων με το στην προκειμένη περίπτωση ελεγχθέν χρηματικών ενταλμάτων.

bottom of page