Αρθρογραφία

27.08.2018

Δαχείριση καθημερινών ζητημάτων από τους Ο.Τ.Α.

Με δύο νέες σημαντικές αποφάσεις του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε επί σημαντικών διαδικαστικών ζητημάτων, τα οποία αφορούν στην διαχείριση από τις υπηρεσίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. καθημερινών ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων

Απόστολος Γεωργούλας

17.10.2018

Εργατικό ατύχημα εργαζομένου σε Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχει νομοθετικός ορισμός της έννοιας του εργατικού ατυχήματος. Στους εννοιολογικούς προσδιορισμούς του άρθρου 8 του Α.Ν.1846/51 ως ατύχημα ορίζεται «το εν τη εργασία ή εξ αφορμής ταύτης βίαιον συμβάν και την επαγγελματική ασθένεια».

Απόστολος Γεωργούλας

14.12.2018

Ειδική παροχή για τους εργαζόμενους του Δημοσίου 

Τι συμβαίνει με την ειδική παροχή των 176 ευρώ που προβλέπεται για τους εργαζόμενους στον Δημόσιο τομέα; Ποιοι την δικαιούνται και ποιοι όχι; Για ποιο λόγο αυτή δεν αποδίδεται από πολλούς φορείς και αναγκάζονται οι εργαζόμενοι να καταφεύγουν στα Δικαστήρια;

Λάμπρος Ντουματσάς

08.11.2018

Καθήκοντα υπαλλήλων: Τι ισχύει;

Σύγχυση επικρατεί σε πολλές υπηρεσίες Δήμων αναφορικά με τα καθήκοντα των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτές. Στην ιστοσελίδα μας φθάνουν ερωτήματα δημοτικών υπαλλήλων, οι οποίοι αναφέρουν ότι σε αρκετές περιπτώσεις τους ζητείται να προβούν σε ενέργειες ή να εκτελέσουν εργασίες, για τις οποίες οι ίδιοι αμφιβάλουν ότι έχουν αρμοδιότητα.

Απόστολος Γεωργούλας

25.09.2018

Προκήρυξη 3Κ/2018: Αλλαγή κανόνων στο παρά πέντε για υποψήφιους με πιστοποιημένη αναπηρία ή πάθηση.

Διάφορες ευτράπελες καταστάσεις αποκαλύπτουν καθημερινά όσοι ασχολούνται με την κατάρτιση των οριστικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π. της προκήρυξης 3Κ/2018 για την πλήρωση κενών θέσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας των Ο.Τ.Α.

Λάμπρος Ντουματσάς

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΑ NEWSLETTER ΜΑΣ