top of page
Apostolos.jpg

Απόστολος Γεωργούλας

27.08.2019

Example 

Με δύο νέες σημαντικές αποφάσεις του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε επί σημαντικών διαδικαστικών ζητημάτων, τα οποία αφορούν στην διαχείριση από τις υπηρεσίες προσωπικού των Ο.Τ.Α. καθημερινών ζητημάτων υπηρεσιακής κατάστασης υπαλλήλων. Ειδικότερα:

(α) Με την υπ’ αριθμ. 78/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο Ι Τμήμα κρίθηκε η μη νομιμότητα χρηματικού εντάλματος πρώτης μισθοδοσίας υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, η οποία είχε αναγνωριστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Το υπό κρίση ζήτημα σχετίζεται με το ότι κατά το χρόνο αρχικής πρόσληψης του υπαλλήλου (με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) ο υπάλληλος είχε ειδικότητα ΔΕ, ενώ αργότερα, κατά το χρόνο που αναγνωρίστηκε αμετάκλητα ότι η σχέση που τον συνδέει με τον φορέα είναι αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος είχε ήδη αποκτήσει τα τυπικά προσόντα για την κατάταξή του με ειδικότητα ΠΕ. Ο φορέας που υποχρεώθηκε να τον απασχολεί με την ανωτέρω σχέση, δηλαδή αυτής της εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συνέστησε, ως όφειλε προσωποπαγή θέση (καθώς δεν υπήρχε κενή οργανική) και τον κατέταξε απευθείας στην ειδικότητα ΠΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί σχετική κρίση για τη μετάταξή του από την ειδικότητα ΔΕ σε ειδικότητα ΠΕ. Παράλληλα, με βάση αυτή την ειδικότητα συνετάγη και το πρώτο χρηματικό ενταλμα μισθοδοσίας μετά τη σύσταση της προσωποπαγούς θέσης. Το ένταλμα αυτό δεν θεωρήθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου, ούτε αρχικά, ούτε μετά από επανυποβολή, οπότε επιλήφθηκε το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Αυτό έκρινε ότι ορθώς μεν συστάθηκε για τον συγκεκριμένο υπάλληλο προσωποπαγής θέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συμμόρφωση με την δικαστική απόφαση, που είχε καταστεί αμετάκλητη, πλην όμως κακώς με την κατάταξη του υπαλλήλου έγινε ταυτόχρονα και η μετάταξη σε ειδικότητα ΠΕ. Και τούτο διότι, όπως κρίθηκε, προκειμένου να γίνει μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία (εν προκειμένω σε κατηγορία ΠΕ), πρέπει να ακολουθηθεί συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία προβλέπεται από το Νόμο και περιλαμβάνει αίτηση του υπαλλήλου και σχετική θετική γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Ως εκ τούτου το Κλιμάκιο έκρινε ότι ορθώς δεν θεωρήθηκε το χρηματικό ένταλμα και ότι η (αυξημένη λόγω κατάταξης σε ανώτερη κατηγορία) δαπάνη μισθοδοσίας είναι μη νόμιμη, καθότι δεν είχε προηγηθεί η σύμφωνα με τα ανωτέρω μετάταξη του υπαλλήλου στην ανώτερη κατηγορία.

(β) Με την υπ’ αριθμ. 37/2018 Πράξη του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών στο VIΙ Τμήμα κρίθηκε ως εν μέρει μη νόμιμο χρηματικό ένταλμα μισθοδοσίας υπαλλήλου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου υπαλλήλου που απασχολήθηκε από κοινωφελή επιχείρηση Ο.Τ.Α. Το ζήτημα που τέθηκε εν προκειμένω αφορούσε συνδυαστικά το ζήτημα της πολυθεσίας στο Δημόσιο, αλλά και της εξαίρεσης από την πολυθεσία των μουσικών και των καθηγητών καλλιτεχνικών μαθημάτων. Το Κλιμάκιο έκρινε ότι από τον κανόνα της πολυθεσίας στο Δημόσιο εξαιρούνται οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., αλλά και οι μουσικοί, οι καθηγητές καλλιτεχνικών μαθημάτων και εν γένει το προσωπικό που ασκεί καλλιτεχνικό έργο. Έκρινε, όμως, επιπλέον, ότι οι αποδοχές της δεύτερης θέσης πρέπει να περιοριστούν μόλις στο 30% των προβλεπόμενων αποδοχών, καθότι στην έννοια του καλλιτεχνικού έργου δεν μπορεί να υπάγονται και τα καθήκοντα του Διευθυντή Ωδείου, καθότι αυτά είναι διοικητικά και οργανωτικά. Εν προκειμένω υπάλληλος με μόνιμη οργανική θέση στο Κρατικό Ωδείο Αθηνών έλαβε άδεια για άσκηση παράλληλων καθηκόντων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε κοινωφελή επιχείρηση Ο.Τ.Α., στην οποία μάλιστα ανέλαβε καθήκοντα Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Ωδείου. Το πρώτο χρηματικό ένταλμα πληρωμής της δαπάνης μισθοδοσίας, στην οποία περιλαμβανόταν και επίδομα θέσης ευθύνης, εστάλη για θεώρηση στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία έκρινε ως μη νόμιμη τη σχετική δαπάνη. Κατόπιν επανυποβολής το χρηματικό ένταλμα εστάλη στο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο έκρινε ότι νόμιμα απασχολείται η υπάλληλος και σε δεύτερη θέση στον δημόσιο τομέα, καθώς εν προκειμένω δεν ισχύει ο κανόνας απαγόρευσης της πολυθεσίας, αλλά και ότι ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής δεν ασκεί καλλιτεχνικό έργο κατά την έννοια που αποδίδει σε αυτό ο Νόμος, και για το λόγο αυτό θα πρέπει η υπάλληλος να λάβει μόνο το 30% των αποδοχών της θέσης.      

bottom of page