top of page
anagnmetaptLN7-031219.png
anagnmetaptLN7-031219.png
lampros.jpg

Λάμπρος Ντουματσάς

03.12.2019

Αναγνώριση μεταπτυχιακού και επέλευση οικονομικών αποτελεσμάτων

Με το ά. 9 παρ. 3 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέφθηκε ότι «3. α. Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ. β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούμενης περίπτωσης πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο, για την αναγνώριση των τίτλων αυτών, όργανο. Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής. Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».

Με τη διάταξη αυτή καθίσταται σαφές και πέραν πάσης αμφιβολίας ότι τα οικονομικά αποτελέσματα από την προώθηση κατά 2 ή 6 μισθολογικά κλιμάκια υπαλλήλου, για τον οποίο αναγνωρίζεται συνάφεια μισθολογικού τίτλου (μεταπτυχιακού ή διδακτορικού αντίστοιχα) με το αντικείμενο της θέσης του λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης της συνάφειας και των δικαιολογητικών που την θεμελιώνουν και όχι η φυσικά μεταγενέστερη λήψη της απόφασης αναγνώρισης.

Τι γίνεται όμως στην περίπτωση που η αναγνώριση επέρχεται μετά από αποδοχή ένστασης του υπαλλήλου ενώπιον της Τριμελούς Επιτροπής του ΑΣΕΠ που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο; Από πότε επέρχονται τα οικονομικά αποτελέσματα της αναγνώρισης σε αυτή την περίπτωση; Από την υποβολή της αίτησης, από την αποδοχή της ένστασης ή από άλλο χρονικό σημείο;

Την απάντηση στο ερώτημα δίνει εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών και συγκεκριμένα η υπ’ αριθ. οικ.2/77507/ΔΕΠ/05.11.2019 εγκύκλιος, με την οποία διευκρινίζεται ότι για το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015, προσωπικό, όσο και για το προσωπικό που έχει προσληφθεί στους φορείς του άρθρου 7 του ν.4354/2015 μετά την 1.1.2016, στην περίπτωση που υποβλήθηκαν αιτήσεις για αναγνώριση συνάφειας των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 01.01.2018 και εφεξής και απορρίφθηκαν αρμοδίως από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο και εν συνεχεία η ως άνω Επιτροπή απεφάνθη θετικά επί της συνάφειας αυτών τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την αίτηση των υπαλλήλων. Διευκρινίζεται, όμως, ότι εφόσον κατά την υποβολή της σχετικής ένστασης συνυποβάλλονται νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαν κατατεθεί και ληφθεί υπόψη από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, η ημεροχρονολογία της ένστασης αποτελεί εν προκειμένω το επίμαχο χρονικό ορόσημο.

Επιπροσθέτως, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση κατάταξης σε προωθημένα μισθολογικά κλιμάκια, συνεπεία της αναγνώρισης συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του υπαλλήλου, μειώνεται η τυχόν προσωπική διαφορά αυτού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 27 του ν.4354/2015.

bottom of page