top of page
  • Writer's pictureΑπόστολος Γεωργούλας

Ακύρωση πρoσδιορισμού φόρου λόγω μη τήρησης του τύπου της προηγούμενης ακρόασης (4787/2014 ΔΕφΑθ)


Η εντολέας μας ήταν ανώνυμη εμπορική εταιρεία. Με την πράξη της οποίας ζητήθηκε η ακύρωση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είχε καταλογιστεί σε βάρος της εντολέως μας κύριος φόρος (Φ.Π.Α.) 463.054,21 ευρώ πλέον προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Ο προσδιορισμός του φόρου είχε ως έρεισμα την παραβίαση διατάξεων του Κ.Β.Σ. (μη έκδοση φορολογικού στοιχείου, μη νομότυπη τήρηση των βιβλίων και στοιχείων).


Το γραφείο μας άσκησε για λογαριασμό της εντολέως μας προσφυγή κατά της πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α. Μεταξύ των λόγων της προσφυγής συμπεριλάβαμε και το ότι προ της επιδόσεως της πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α. δεν είχε κληθεί η εντολέας μας να εκθέσει τις απόψεις της για τις αποδιδόμενες παραβιάσεις του Κ.Β.Σ., μολονότι της αποδόθηκε από την ελέγκτρια Δ.Ο.Υ. υπάιτια συμπεριφορά.


Το Διοικητικό Εφετείο έκανε δεκτό τον σχετικό λόγο ακύρωσης της πράξης προσδιορισμού Φ.Π.Α. με το σκεπτικό ότι σύμφωνα, με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του Κ.Β.Σ., πριν από την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου, εφόσον με την εν λόγω πράξη αποδίδεται υπαίτια συμπεριφορά στον παραβάτη ή αυτή εκδίδεται κατόπιν επιμετρήσεως του ποσού του προστίμου, για την οποία λαμβάνονται υπόψη η βαρύτητα και οι συνθήκες τέλεσης της παράβασης, καθώς και οι λοιπές περιστάσεις που ασκούν επιρροή στον προσδιορισμό του ύψους του επιβλητέου προστίμου, η φορολογική αρχή έχει, από το ά. 20 παρ. 2 του Συντάγματος, υποχρέωση να διασφαλίζει στον φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει τις απόψεις του, ειδικότερα δε να του επιδίδει σχετικό σημείωμα με κλήση για παροχή εξηγήσεων. Η συμμόρφωση της διοίκησης με την υποχρέωσή της αυτή αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητας της σχετικής διαδικασίας και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τη δυνατότητα που παρέχεται στον επιτηδευματία, στον οποίο επιβλήθηκε το πρόστιμο, να ζητήσει τη διοικητική επίλυση της διαφοράς.


Με αυτές τις σκέψεις το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών ακύρωσε την εις βάρος της εντολέως μας πράξη προσδιορισμού Φ.Π.Α. ποσού 463.054,21 ευρώ πλέον προσαυξήσεων.

Comments


bottom of page